Sensotec PRO-dag

Trending software voor degelijke lees- en leerondersteuning - infodag voor professionals

16 mei 2017, Jabbeke

Inschrijven via inschrijvingspagina PRO-dag.

logo Lezergame

Op 16 mei presenteren experten samen met onze consulenten de software Lezergame en Alinea. Met deze nieuwe programma's wordt lees- en leerondersteuning op een attractieve maar goed onderbouwde manier aan de gebruiker aangeboden.

Deze PRO-dag is bedoeld voor iedereen die instaat voor de professionele begeleiding van kinderen met lees-, schrijf en/of taalproblemen.

Martine Ceyssens over Lezergame

Martine Ceyssens stelt haar educatief concept Lezergame voor.

Martine is Master in de Logopedie & Audiologie (KULeuven) en is werkzaam als privé-logopediste, gespecialiseerd in leerstoornissen. Daarnaast is ze lector aan de opleiding bachelor Buitengewoon Onderwijs van UCLL Leuven.

Liesbeth Breynaert over Alinea

logo AlineaLiesbeth Breynaert stelt samen met onze consulenten Alinea voor.

Liesbeth is Bachelor in de Logopedie & Audiologie (Arteveldehogeschool Gent) en is werkzaam als logopediste in BuBao Kasterlinden te Sint-Agatha-Berchem waar ze hoofdzakelijk kinderen met auditieve problemen en (S)TOS begeleidt (Type 7). Daarnaast werkt ze als privé-logopediste.

Voor wie?

Op deze PRO-dag verwelkomen we iedereen die instaat voor de professionele begeleiding van kinderen met lees-, schrijf en/of taalproblemen zoals dyslexie, dysorthografie, dysfasie/TOS en doofheid/slechthorendheid: zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, logopedisten en GON-begeleiders.

Praktisch

De PRO-dag gaat door op dinsdag 16 mei in de demoruimtes en leslokalen van Sensotec in Jabbeke (Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke)

Het programma bestaat uit twee sessies van ongeveer 45 minuten, gecombineerd met extra info via infostands.

Deelname aan de PRO-dag is gratis maar inschrijven is noodzakelijk en is voorbehouden voor professionelen.

Programma

De presentaties gaan zowel in de voormiddag als in de namiddag door. Bij je inschrijving kies je voor de voormiddagsessie of voor de namiddagsessie.

Voormiddag Namiddag
9u-9u30: ontvangst + bezoek aan de infostands 13u-13u30: ontvangst + bezoek aan de infostands
9u30-9u45: verwelkoming/inleiding 13u30-13u45: verwelkoming/inleiding
9u45-10u30: LEZERGAME door Martine Ceyssens 13u45-14u30: LEZERGAME door Martine Ceyssens
10u30-10u45: pauze+ bezoek aan de infostands 14u30-14u45: pauze+ bezoek aan de infostands
10u45-11u30: ALINEA door Liesbeth Breynaert 14u45-15u30: ALINEA door Liesbeth Breynaert

Infostands:

Abimo: Abimo stelt het volledige concept van Lezergame voor, met de leesboeken, educatieve games en oefenmappen.

Sensotec: Sensotec geeft meer informatie over de mogelijkheden en licentievormen van Alinea, met speciale voorwaarden voor professionelen zoals logopedisten en scholen.

Inschrijven

Deelname is gratis, het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk en kan via de inschrijvingspagina PRO-dag.

Inhoud

Meisje aan laptop, luistert met oortjesOp deze PRO-dag tonen we hoe methodes voor ondersteuning van lees- schrijf- en leerproblemen mee evolueren met de nieuwste technische trends en als coole software in een nieuw, laagdrempelig jasje op de markt komen.

We tonen twee nieuwe softwaretools en demonstreren hoe ze professioneel kunnen ingezet worden voor een specifieke of heel ruime doelgroep.

Na de presentaties kun je van deze programma's een gratis demoversie meenemen of downloaden.

Alinea: Geavanceerde compenserende software

Alinea is een zeer gebruiksvriendelijk programma met afzonderlijke profielen voor de basisschool, het secundair en hoger onderwijs en volwassenen.

Het biedt standaard schrijf- en leesondersteuning voor het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

  • Lees: Alinea leest geselecteerde tekst voor in alle programma’s.
  • Schrijf: Met de corrigerende woordvoorspelling en duidelijke uitleg schrijf je een foutloze tekst.
  • Corrigeren: Met de ingebouwde spellingcontrole corrigeer je werkwoorden en spelling ook nà het schrijven.
  • Zoek op: Wat je niet begrijpt, zoek je op in sprekende woordenboeken met illustraties en voorbeeldzinnen. In de Vlaamse versie vind je daarnaast nog een link naar het woordenboek van de Vlaamse Gebarentaal (VGT).
  • Werk in pdf: Lezen, schrijven, tekenen en studeren in tekstPDF (ADIBib en gescande documenten).
    Met Alinea heb je meer dan een digitale balpen bij de hand. Je markeert je tekst in pdf's met kleuren, onderlijnt of doorstreept, je tekent je eigen schema’s,...

Alinea App: scannen en lezen met je iPhone of iPad

Je fotografeert de tekst met je iPhone of iPad, Alinea App zet die om naar een bewerkbare pdf, leest voor en bewaart de tekst als werkdocument in je digitale bibliotheek.

Daarna kun je met de Alinea software op je pc het bestand verder bewerken en gebruiken om te studeren. 

Lezergame: Leestraining met educatieve games

Lezergame is een educatief concept van Martine Ceyssens dat je flexibel kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers.

Het totaalpakket omvat leesboeken, educatieve games en oefenmappen.

Het educatief concept is van Martine Ceyssens, de educatieve games zijn van de hand van Sensotec, terwijl de boekjes en oefenmappen door Abimo verzorgd worden.

De boeken, de game en de oefenmappen zijn perfect op elkaar afgestemd en bevatten telkens woorden met dezelfde basisstructuren.