K3000 op school en thuis

Hoe past K3000 in het M-decreet?

K3000 beantwoordt aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen op alle onderwijsniveaus.

Kurzweil 3000 ondersteunt de principes van 'universeel ontwerp' / UDL (Universal Design for Learning), door gedrukt en digitaal materiaal beschikbaar te maken voor een grote groep leerlingen.

Met zijn visuele en auditieve toegang tot de tekst (multisensoriële benadering) richt Kurzweil 3000 zich tot alle lesniveaus, op alle leeftijden.

Hoe werkt K3000 op school?

K3000 wordt geïnstalleerd op een PC of laptop in de klas, maar kan ook gebruikt worden op Chromebook of tablet. De leerling werkt op de computer terwijl de andere leerlingen op papier werken. Gedrukte teksten worden eventueel vooraf ingescand. Kurzweil 3000 herkent de tekst en toont die op het computerscherm.

Het programma compenseert de lees- schrijf- en taalproblemen van leerlingen. Met een uitgebreide voorleesfunctie, woordenboeken (inclusief Van Dale vertaalwoordenboeken), studie-, toets- en schrijfhulpmiddelen helpt Kurzweil 3000 de leerlingen om het niveau van de klas en de leerkracht bij te houden en hetzelfde schooltraject volwaardig mee te volgen, van basis- tot hoger onderwijs.

K3000 werkt autonoom en is direct bruikbaar in alle Windowsprogramma’s (bijv. in MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Acrobat Reader –pdf, …).

Leerlingen werken zelfstandig

K3000 is ontwikkeld om de leerlingen zelfstandig te laten werken, net als de rest van de klas, ongeacht hun leeftijd, onderwijsniveau, computervaardigheid en uiteraard leesvaardigheid.

Het programma wordt op alle onderwijsniveaus gebruikt: in gewoon en buitengewoon onderwijs, door leerlingen uit de basisschool, in het secundair onderwijs, aan hogescholen en universiteiten. Bovendien wordt het ook door volwassenen gebruikt in hun werksituatie.

Elke gebruiker maakt zijn eigen werkomgeving. Een taalzwakke kleuter heeft voldoende aan 1 werkbalk met 2 knoppen. Een universiteitsstudent zal nood hebben aan 4 werkbalken met tientallen knoppen.

K3000 bevat een schermleesfunctie die alle menu’s, berichten en dialoogvensters voorleest. Ook als de leerling niet kan lezen, kan hij K3000 toch zelfstandig gebruiken.

Deze herwonnen zelfstandigheid heeft een heel groot positief effect op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling.

Wat kunnen de leerkrachten verwachten?

Het gebruik van K3000 is voor de leerkracht geen bijkomende belasting, maar een verlichting. De leerkracht geeft enkele noodzakelijke aanwijzingen, de computer neemt heel wat van de begeleiding over en genereert een logboek per leerling, dat dienst kan doen voor de rapportering en opvolging. Voor de leerling zelf bewaart K3000 netjes alle werkbalken, instellingen en woordenschatlijsten (zie demofilm).

Zelfs op toets- en examenmomenten wordt K3000 ingezet: hulpmiddelen kunnen door de leerkracht met een wachtwoord geblokkeerd worden en het logboek houdt alle activiteiten bij, terwijl de leesproblemen die het de leerling juist zo moeilijk maken, verholpen worden.

Wanneer de leerling een document (taak, dictee, toets) moet indienen, zal dat waarschijnlijk een KES-document zijn. Als leerkracht (of begeleider, ouder,...) kan je dit bestandsformaat lezen zonder K3000 zelf te moeten installeren. Het volstaat om het kleine hulpprogramma Print-KES gratis te downloaden, waarna je de K3000-documenten van je leerlingen probleemloos op je eigen computer kunt lezen.

Hoe moet het met huiswerk?

Het gebruik van K3000 houdt niet op aan de schoolpoort. Ook thuis kan het programma geïnstalleerd worden.

De documenten van op school kunnen op een USB-stick bewaard worden en/of via mail, digitaal leerplatform of via de cloud (DropBox, Google Drive, …) gedeeld worden

Met de weblicentie kan je overal inloggen waar je een internetverbinding hebt.

Met de USB-versie neem je de licentie en je documenten mee naar huis en terug.