Het recht op gratis voorleessoftware - Informatie voor de therapeut

De Vlaamse regering kondigde onlangs hun unieke initiatief aan: op 15 november ging de registratie op leesvoor.vlaanderen voor de gratis voorleessoftware van start. En dit voor alle leerlingen in het lager en secundair onderwijs, mits het voorleggen van een geldig attest.

Wie komt in aanmerking?

Leerlingen in het gewone onderwijs: Een dyslexie of dyspraxie attest, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings) verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB ADIBib attest. Leerlingen in het buitengewone onderwijs: Alle leerlingen beschikken over een geldig attest en hebben dus recht op de gratis voorleessoftware.

Aanbod aan de leerlingen

We bieden de leerling een totaalpakket. Bij keuze voor Alinea Pro of Kurzweil 3000 krijgt de leerling de kans tijdens dit schooljaar gratis de mogelijkheden van alle dyslexieproducten te ontdekken. De dyslexieproducten zijn Alinea Pro, Kurzweil 3000, KNFB Reader & Lezergame. De leerling kan zijn of haar account zowel thuis als op school gebruiken.

Aanbod voor de therapeut

We bieden jou een gratis weblicentie voor Alinea Pro of Kurzweil 3000 voor 1 jaar. Vul hieronder het inschrijvingsformulier in en we bezorgen jou een account met je individuele gebruiksnaam & wachtwoord. Zo krijg je kostenvrij toegang tot een weblicentie Kurzweil 3000 en Alinea Pro. De eerdere VVL en therapeuten actie met kortingscodes wordt opgeschort zolang de Vlaamse overheid gratis voorleessoftware blijft aanbieden.

Goed geïnformeerd zijn is van belang

Als therapeut ben je een belangrijke schakel tussen jouw patiënt / de leerling, de school & ouders. In die mate zelfs dat jij als therapeut de software ook kan aanvragen in naam van een patiënt, mits ouderlijke toestemming voor -16 jarigen.
Ouders en patiënten nog beter informeren? Vraag onze affiche & flyers.
Leren hoe je de programma's remediërend kan inschakelen in je praktijk en hoe leerlingen er compenserend mee aan de slag kunnen thuis en op school? Volg één van de kennismakings- en/of "therapeuten" opleidingssessies bij Sensotec.
Alle vragen en antwoorden in verband met de gratis voorleessoftware lees je op deze infopagina.

Gratis account aanvragen

Aanspreektitel: *

 

Naam: *

 

Voornaam: *

 

Adres: *

 

Postcode: *

 

Gemeente: *

 

Land: *

E-mail: *

   

Je bent: *

 

Gegevens praktijk

Ik werk in een *    


    • Adres:         

    • Adres:         

  • Adres:         

  • Adres:         

  • Adres:         
  •    
    Adres:         

 

   Alles wissen

 

Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke zal je gegevens behandelen conform de wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Sensotec kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen.

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die op jou betrekking hebben en je kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Sensotec door dit schriftelijk te melden aan Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke of per e-mail aan info@sensotec.be