Dit formulier is toegankelijk met Internet Explorer 9 of eerder, met IE11 of met andere internetbrowsers (Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari). Wens je IE10 te gebruiken, dan kun je de instelling tijdelijk aanpassen.

Inschrijvingsformulier Infosessies

Selecteer de infosessie waarop je aanwezig zal zijn: *    

DatumLocatieUurPlaatsen
Augustus 2018
22/08/2018 Kennismakingssessie Alinea
PCS, Tulpinstraat 75, 3500 HASSELT
14
29/08/2018 Kennismakingssessie Alinea
Sensotec, Vlamingveld 8, 8490 JABBEKE
15
Oktober 2018
10/10/2018 Kennismakingssessie Alinea
Sensotec, Vlamingveld 8, 8490 JABBEKE
15
17/10/2018 Kennismakingssessie Alinea
Sensotec, Antwerpse Steenweg 96, 2940 HOEVENEN
20
November 2018
14/11/2018 Kennismakingssessie Alinea
Sensotec, Vlamingveld 8, 8490 JABBEKE
15
December 2018
12/12/2018 Kennismakingssessie Alinea
Sensotec, Vlamingveld 8, 8490 JABBEKE
15
19/12/2018 Kennismakingssessie Alinea
PCS, Tulpinstraat 75, 3500 HASSELT
20

 

Aanspreektitel: *

 

Naam: *

 

Voornaam: *

 

Aantal deelnemers: *

 

Adres: *

 

Postcode: *

   

Gemeente: *

 

Land: *

Telefoon: *

   

Gsm:

 

E-mail: *

   

 

   Alles wissen

 

Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke zal je gegevens behandelen conform de wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Sensotec kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen.

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die op jou betrekking hebben en je kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Sensotec door dit schriftelijk te melden aan Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke of per e-mail aan info@sensotec.be