Dit formulier is toegankelijk met Internet Explorer 9 of eerder, met IE11 of met andere internetbrowsers (Mozilla Firefox, Google Chrome of Safari). Wens je IE10 te gebruiken, dan kun je de instelling tijdelijk aanpassen.

Contactformulier

Contactgegevens

Aanspreektitel: *

 

Naam: *

 

Voornaam: *

 

Adres: *

 

Postcode: *

 

Gemeente: *

 

Land: *

 

E-mail: *

 

Telefoon: *

 
 
 

Reden contact

Reden contact: *

 

Over welk product gaat het:


 
 
Vul hier (indien beschikbaar) het serienummer van het product in:
 
 
Opgelet: specificeer eventueel op welke plaats/in welke situatie dit product gebruikt wordt:
 

Omschrijf je vraag: *

 

   Alles wissen

Alle velden met een * dienen te worden ingevuld. Online bestellingen kunnen enkel genoteerd worden met een Belgisch facturatie- en leveringsadres.

 

Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke zal je gegevens behandelen conform de wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Sensotec kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van haar filialen.

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die op jou betrekking hebben en je kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Sensotec door dit schriftelijk te melden aan Sensotec n.v., Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke of per e-mail aan info@sensotec.be