icoontje 'dyslexie en andere leerproblemen'

Recht op gratis voorleessoftware?

De Vlaamse regering kondigde onlangs hun unieke initiatief aan: op 15 november ging de registratie op leesvoor.vlaanderen voor de gratis voorleessoftware van start. Dit voor alle leerlingen in het lager en secundair onderwijs, mits het voorleggen van een geldig attest¹.

De overheid voorziet de gratis software uitsluitend voor geattesteerde en geregistreerde leerlingen. Zoals u weet hebben uw leerkrachten de software ook nodig (om eigen materiaal klaar te zetten, toetsen voor te bereiden, huiswerk digitaal te corrigeren). Uw school is reeds Alinea Pro, Kurzweil 3000 en/of WoDy klant, daarom voorzien we in het kader van de gratis voorleessoftware een tegemoetkoming.

Wat betekent dit voor uw school?

Al uw leerlingen met een geldig attest kunnen gebruik maken van de gratis software. Leerlingen die (nog) niet over een geldig attest beschikken kunnen geen aanspraak maken op de gratis software. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten en zorgbegeleiders, die de software willen gebruiken om eigen materiaal klaar te zetten, toetsen voor te bereiden en huiswerk digitaal te corrigeren. Er blijft dus een duidelijke nood om naast de gratis software ook een abonnement aan te houden voor de bovenvermelde gebruikers die geen aanspraak kunnen maken op de gratis software.

Wat biedt Sensotec aan de leerling?

De keuze, van de leerling en/of school, voor een Sensotec-product betekent maximale flexibiliteit. Na geldige registratie (keuze voor Alinea of Kurzweil) ontvangt de accounthouder van ons een mail met alle gegevens en kan de leerling van start met zijn of haar account. De leerling krijgt de kans tijdens dit schooljaar gratis de mogelijkheden van alle Sensotec-dyslexieproducten³ te ontdekken. Leerlingen kunnen hun account zowel thuis als op school gebruiken.

Wie komt in aanmerking?

  • Leerlingen in het gewone onderwijs: Een dyslexie- of dyspraxie-attest, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings) verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB-ADIBib-attest. Leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde.
  • Leerlingen in het buitengewoon onderwijs: Alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben recht op de gratis voorleessoftware.
  • Komen niet in aanmerking: Cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.

Wie kan de leerling(en) registreren?

Naast de ouders kunt u als school (leerkracht, zorg- en ICT coördinator, begeleider) optreden als accounthouder of vertegenwoordiger die namens de leerling de software aanvraagt. De aanvraag gebeurt op basis van individuele leerlingkenmerken². Je kan het hele schooljaar door een aanvraag indienen.

Heeft het zin leerlingen te registreren als u als school reeds voorleessoftware hebt?
Bij een keuze voor Sensotec-software zeker en vast!

Wat biedt Sensotec aan de school?

Voorleessoftware leerlingen

Op voorwaarde dat u ons een lijst met uw geattesteerde leerlingen bezorgt, kunt u
op een onmiddellijke tegemoetkoming van 15% op uw “2017 abonnement” rekenen.
En dat is niet alles.
In overeenstemming met het aantal leerlingen die via uw school op Sensotec producten inschrijven voorzien we eveneens een zeer interessante korting op uw “2018 abonnement”.
Onze consulenten bespreken dit graag samen met u.

Uw school heeft geen abonnement maar kocht in het verleden een Sensotec-product? Bezorg ons tijdig de hierboven vermelde lijst en dan kunnen wij uw aankoop upgraden tegen een bijzonder voordelig tarief.

Hoe registreer je?

Teveel werk om de leerlingen één per één te gaan registreren op leesvoor.vlaanderen? Neem contact met ons op voor informatie om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Daarna bezorgen wij u ook steeds een lijst met de “gratis” accounts per leerling en hun individuele gebruiksnaam & wachtwoord. Hou er rekening mee dat je steeds de expliciete toestemming van de ouders/voogd nodig hebt om de registratie uit te voeren.

Hoe de ouders informeren?

Informeer de ouders van de betrokken leerling(en) dat u dit initiatief neemt. Zo hoeven zij geen actie te ondernemen. Hier vindt u een informatie brief aan de ouders die u kan gebruiken en verspreiden.

Affiche en flyer

We willen u alle tools in handen geven om ouders en leerlingen goed te informeren. Hebt u affiches of flyers nodig? Vraag ze hier aan

ADIBib attest

Wel een nood, maar geen attest? U heeft leerlingen waarvan u meent dat ze wel baat hebben bij voorleessoftware, maar ze beschikken niet over een attest? Vraag na bij het CLB of deze leerling in aanmerking kan komen voor een ADIBib attest.

Aanbod Sensotec

productaanbod

Alinea Pro4 is de nieuwe uitgebreide versie van WoDy. Naast een super krachtige woordvoorspeller ondersteunt deze zeer gebruiksvriendelijke software je bij het lezen, schrijven & studeren in 4 talen. Beschikbaar voor Windows PC en als app voor iOS. Heb je een Android of Windows smartphone of tablet? In afwachting van de Alinea app voor Android, bieden wij de leerling tijdelijk de KNFB Reader app aan.

Kurzweil 3000, de meest complete voorleessoftware op de markt, is een alles-in-één programma dat een maximale functionaliteit & toegankelijkheid combineert en dit in 13 talen. Kurzweil biedt een schat aan mogelijkheden om op elke leeftijd je talenten te ontplooien. Beschikbaar voor Windows, Mac, Chrome OS5 en als app voor iOS en Android5..

Lezergame is een educatieve game, ontwikkeld in samenwerking met Martine Ceyssens, auteur van “Mijn kind heeft dyslexie”. Lezergame is bedoeld om aanvankelijke, maar ook anderstalige, lezers op een speelse manier extra leestraining te bieden. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen via Lezergame zelfs op latere leeftijd nog een enorme groei realiseren.

Als geen ander geloven wij in de kracht van onze voorleessoftware: Lees-, schrijf- en studeerondersteuning op elk platform en op elk moment toegankelijk voor jou.
Uitleg nodig? Onze consulenten en support afdeling staan voor je klaar.


(1) Attesten die in aanmerking komen zijn: een dyslexie- of dyspraxie-attest, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings) verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB-ADIBib-attest.
(2) De ouderlijke toestemming, naam, voornaam en rijksregisternummer van de leerling, naam en postcode van de school (hoofdvestiging) en attestinformatie.
(3) De dyslexieproducten: Alinea Pro, Kurzweil 3000, KNFB Reader & Lezergame.
(4) Alinea Pro is het combinatiepakket Windows PC & iOS app van Alinea.
(5) De Kurzweil 3000 voor Chrome OS wordt verwacht eind 2017.

Contact

Technische vragen - dienst na verkoop: 050 40 47 47 of dyslexiesupport@sensotec.be
Inhoudelijke vragen - dyslexie consulenten: 050 40 47 41 of dyslexie@sensotec.be