icoontje 'dyslexie en andere leerproblemen'Boeken over dyslexie

Enkele korte besprekingen.

Ik schreif faut - omgaan met dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Martine Ceyssens

Tielt, Lannoo nv, 2001

Een heel interessant boek, direct vanuit de praktijk geschreven, door de auteur, die als logopediste heel veel praktijkervaring heeft opgebouwd in de behandeling van kinderen en adolescenten met dyslexie.

In duidelijk geschreven taal wordt beschreven wat we verstaan onder dyslexie, hoe we dyslexie in verschillende stadia van het onderwijs kunnen herkennen en wat we eraan kunnen doen. Naast een resem aan praktische tips voor op school en thuis staat het boek boordevol concrete spellingtips, zowel voor het Nederlands als voor vreemde talen.

Wij zijn niet dom! Praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornis.

Maniet-Bellerman

P. - Leuven/Apeldoorn, Garant,1997 - Nederlandse bewerking: Mia De Scheirder – Desmet

Een boek geschreven voor en door mensen met leerstoornissen uit verschillende landen (Maniet Bellerman Foundation). Naast heel duidelijke beschrijvingen van leerstoornissen worden in het boek veel tips gegeven; variërend van geheugensteuntjes, tips voor lezen, schrijven en rekenen tot examentips en middeltjes om stress te bestrijden. Bovendien vind je als ouder, leerkracht of begeleider ook nog interessante raadgevingen. Kortom een aanrader voor iedereen die direct of indirect met leerproblemen wordt geconfronteerd.

Problemen met begrijpend lezen

H.Bouwers / H. van Goor

Baarn Intro (Schoten, Westland nv), 1997

Een uitgebreide theoretische achtergrond over begrijpend lezen wordt aangevuld met voorbeeldoefeningen voor verschillende deelvaardigheden, die bijdragen tot de ontwikkeling van het begrijpend lezen. Zeker interessant voor leerkrachten is de uitgebreide beschrijving van diagnostiek en behandeling van problemen met begrijpend lezen telkens voor verschillende leerjaren (per graad).

Verschillende probleemcategorieën worden belicht: (lees)woordenschat, decoderen en luisteren.

Lees- en spellingsproblemen: diagnostiek en interventie

A.J.J.M. Ruijssenaars en R. Kleijnen

Leuven / Amersfoort, Acco, 1995

Dit boek is een weergave van het dyslexiecongres in 1995, waar verschillende sprekers aan bod kwamen. In het boek worden hun bijdrages beknopt weergegeven. Naast de discussie over de definitie (Van den Bos) en de omschrijving als automatiseringsprobleem (Van der Leij) komen ook meer praktijkgerichte onderwerpen aan bod, zoals Spelweg (COB – Leuven), het Leeslijnproject van Kees de Baar en behandeling van lees- en spellingsproblemen bij vreemde talen (Duits en Engels).

Ouders over dyslexie

Saskia van der Stoel

Rotterdam, Lemniscaat BV, 1987

Uitgaande van alledaagse ervaringen van ouders en dyslectici worden de problemen in kaart gebracht en daarna besproken door deskundigen. Vooral het zogenaamde 'watervalsysteem' komt in deze beschrijvingen vaak aan bod. Zowel ervaringen van jonge kinderen (8-12j.), leerlingen van het middelbaar onderwijs als van studenten en volwassenen worden weergegeven. Ondanks de afkortingen van Nederlandse onderwijsvormen (havo, mavo, vwo enz.) zijn de beschreven situaties toch zeer herkenbaar. Kortom een aanrader als 'klankbord' voor mensen met dyslexie, ouders en begeleiders.

Dyslectische kinderen - Een praktische handleiding voor ouders

Robin Temple

Rijswijk, Elmar BV, 1999

Jammer genoeg is dit boek niet zo praktisch als de titel laat vermoeden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee modellen van dyslexie: het orthodoxe, klassieke model en het Davis – model.

Naast theorie en tests wordt ook de therapie beschreven; maar echter zeer beknopt. In het orthodoxe model worden bovendien veel ‘therapieën’ beschreven, die wel héél ver van dyslexie staan!

De Davis – therapie wordt slechts in zeer grote lijnen beschreven, voor details wordt naar Davis’ boek verwezen.

De gave van dyslexie

Ronald D. Davis

Rijswijk, Elmar BV, 1995

Het interessantste aspect van het boek is dat de positieve eigenschappen van dyslexie zéér uitvoerig behandeld worden: mensen met dyslexie denken in beelden, zijn nieuwsgieriger dan de doorsnee – mens en zijn zeer creatief. Dyslexie is bijgevolg ook een 'gave' en dat mag ook eens in de verf gezet worden, meestal worden immers enkel de negatieve gevolgen van dyslexie belicht.

Dyslectici zijn volgens Davis hoogbegaafd. Bij deze opvatting kunnen we echter een vraagteken zetten. Deze veralgemening geldt zeker niet voor alle dyslectici. En Davis gaat verder met het veralgemenen van 'zijn dyslexie'. Alle dyslectici zijn beelddenkers en hebben daardoor moeite met symbolen, ze bekijken twee – dimensionale symbolen en abstracte begrippen immers ook vanuit verschillende standpunten en raken daardoor verward. Deze verwarring zorgt voor desoriëntatie, die op haar beurt weer leidt tot vervormde waarnemingen, vandaar de dyslectische symptomen. Of die tijdens een dure en korte 'supertherapie' weggewerkt kunnen worden, zoals Davis beweert, is echter een groot vraagteken…

Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders

Tom Braams

Amsterdam, Uitgeverij Boom, 1998

In dit uitermate praktisch boek geeft Tom Braams in klare en duidelijke taal uitleg over dyslexie en de gevolgen ervan voor het leren en voor de emotionele ontwikkeling. Er wordt eveneens ingegaan op de vragen rond keuze van het voortgezet onderwijs en de inhoud van buitenschoolse hulp (met een duidelijke afbakening tussen waardevolle en niet – zinvolle behandelingen van dyslexie). In het laatste hoofdstuk worden tips gegevens aan ouders over de hulp die ze thuis kunnen bieden. Een aanrader, zowel voor ouders als voor leerkrachten!