icoontje 'dyslexie en andere leerproblemen'

Dyslexie en andere leerproblemen

Recht op gratis voorleessoftware?

Ben je een leerling in het basis- of secundair onderwijs en kan je een geldig attest lees- en/of schrijfbeperking voorleggen? Dan kom je in aanmerking voor de gratis voorleessoftware die de overheid vanaf 15 november 2017 financiert. Lees er hier alles over

Wat is dyslexie?

Wie last heeft van dyslexie slaagt er niet in om vlot te lezen: letters worden geen woorden, woorden krijgen geen betekenis. Dyslexie is een blijvend probleem dat niet volledig verdwijnt met hulp, oefeningen en herhalingen.

Het volgen van gespecialiseerde therapie is en blijft desondanks zeer zinvol. Specialisten zoals logopedisten kunnen immers zeer goed inschatten in welke mate en op welk moment trainen en/of compenseren van lezen en schrijven binnen de therapie aan bod moeten komen.

Sensotec stelt verschillende hulpmiddelen voor die zowel op school, thuis als op het werk kunnen ingezet worden.

Een volledig en uitgebreid pakket zoals K3000 compenseert de problemen waarmee mensen met dyslexie op school en thuis kampen ten volle en kan ook binnen gespecialiseerde behandeling een belangrijke rol spelen.

Dyslexie: Wat is de oorzaak?

Vijf tot tien procent van de bevolking heeft in meer of mindere mate last van dyslexie. Het probleem is genetisch bepaald en dus familiaal gebonden. Dyslexie komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Meer en meer situeert men de oorzaak op het niveau van de hersenen.

Voortdurend wordt informatie uitgewisseld tussen de twee hersenhelften. De verwerking van taal in de hersenen gebeurt op verschillende plaatsen.

De rechterhelft heeft vooral de taak om informatie die via de ogen binnenkomt, te verwerken. De linkerhelft zorgt ervoor dat de binnengekomen informatie routinematig, automatisch en snel kan toegepast worden.

Bij mensen met dyslexie is dit proces (de samenwerking , informatie-uitwisseling tussen beide hersenhelften) verstoord.

In de praktijk vertaalt zich dat in hardnekkige problemen in de automatisering van lezen (woordidentificatie) en/of spellen (schriftbeeldvorming).

twee meisjes met schrift en laptopNieuwe informatie (letters, woorden en tekst) die tijdens het leerproces wordt voorgesteld, nemen dyslectici langzamer in zich op dan mensen die geen last hebben van dyslexie. Het probleem bestaat niet alleen in de moedertaal. Ook in vreemde talen hebben zij moeite met lezen en schrijven.

Raak je het weer kwijt?

Een oplossing voor dyslexie bestaat niet.

Dyslexie is een blijvend probleem dat niet verdwijnt met hulp, oefeningen, herhalingen. Compenserende en remediërende hulpmiddelen kunnen de problemen waarmee dyslectici kampen, wel opvangen.

Andere leerproblemen

Sommige leerlingen hebben op school ook met andere leerproblemen te kampen, die extra zorg vereisen. De hulpmiddelen die we voorstellen kunnen ook hierbij ondersteuning bieden:

  • Anderstaligheid
  • Taalzwakheid
  • Dysgrafie, dyspraxie, dysorthografie, dysfasie, afasie
  • Slechtziendheid
  • Dyscalculie
  • Autismespectrumstoornissen (ASS)
  • Aandachtsproblemen (ADHD)
  • Hoogbegaafdheid

Meer informatie over dyslexie

In ons hoofdstuk 'Producten' zie je welke compenserende en remediërende hulpmiddelen we voorstellen voor mensen met dyslexie.

Wil je meer weten over dyslexie, de aanpak van dyslexie op school of wil je graag boeken over dit onderwerp lezen, dan kun je doorklikken naar volgende pagina's: