icoontje 'toegankelijkheid'

Toegankelijkheid

Oplossingen voor zelfstandigheid en mobiliteit

Sinds 1986 is Sensotec je partner voor toegankelijkheid van informatie, vooral in tekst en beeld.

Wij verbreden ons aanbod nu ook met oplossingen voor de Toegankelijkheid van het Publiek Domein. Zo willen we nog meer bijdragen tot het verhogen van je zelfstandigheid en mobiliteit.

Met deze oplossingen beogen we:

meer veiligheid voor voetgangers met aangepaste verkeerslichten
  • een vlotte toegang tot databanken en een goede oriëntatie (o.a. gps) zodat je je beter kunt voorbereiden op je traject
  • meer veiligheid als voetganger door middel van duidelijke en veilige aanwijzingen op de wegen, kruispunten en oversteekplaatsen (geleidelijnen en waarschuwingstegels, veilige verkeerslichten,...)
  • meer en toegankelijkere informatie als gebruiker van het openbaar vervoer, bus of trein, met goed gesignaleerde haltes, lijnen en perrons,...
  • voorzieningen in openbare diensten, banken, musea en/of culturele centra zodat je deze zelfstandig als burger en gebruiker kunt bereiken en er je weg in vindt
  • toegankelijke grote winkels of shoppingcentra voor consumenten en bezoekers

Op maat van situatie en gebruiker

Naast de stilaan bekende toepassing van geleidelijnen en waarschuwingstegels stellen wij ook een gamma voor van oplossingen die voor elk van deze situaties een up-to-date antwoord bieden.

elektronische bakens zijn te bedienen via je smartphone

Elektronische bakens

Eén van de meest gebruiksvriendelijke middelen is het systeem van elektronische bakens met gesproken boodschappen die niet storen voor de omgeving, omdat ze enkel geactiveerd worden wanneer je als persoon met nood aan aangepaste toegankelijkheid in de buurt komt.

Met een eenvoudige klik op je afstandsbediening of smartphone activeer je zelf de bakens die in je omgeving aanwezig zijn. Vanaf dan krijg je duidelijk hoorbare boodschappen zoals:

  • de naam en plaats van de bushalte, of het nummer van het perron…
  • de stand van de verkeerslichten, de richting van de oversteekplaats, de straatnaam op het kruispunt…
  • de naam van het gebouw waar je voor staat, de juiste plaats van de ingang en/of het loket… 

Voelbare wegaanduidingen

voelbare plannen tonen de structuur van een gebouw

Duidelijke, voelbare plannen helpen je wegwijs te geraken in de structuur van een gebouw en helpen je naar het juiste bureau of loket…

Ervaring met toegankelijkheid

Samen met onze voornaamste partner voor toegankelijkheidsoplossingen, EO Guidage, kunnen we rekenen op meer dan 20 jaar expertise op het vlak van onze gebruikers en hun toegankelijkheidsproblemen.