Doelgroep

Sensotec ontwikkelt en verdeelt hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of andere lees- of leerproblemen.

Deze doelgroep lijkt erg verscheiden, maar vertoont heel wat overeenkomsten, zowel tussen de gevolgen van deze beperkingen voor het dagelijkse leven, studeren en werken, als tussen de hulpmiddelen die we voorstellen.

Ook mensen die zich niet tot onze doelgroep rekenen, kunnen in hun dagelijkse leven, studie en mobiliteit gebruik maken van deze hulpmiddelen. Heel wat hulpmiddelen zijn namelijk zo gebruiksvriendelijk dat ze door iedereen gebruikt kunnen worden, ook al zijn ze ontworpen voor mensen met een visuele beperking, dyslexie of een andere lees- of leerbeperking.

Met oplossingen voor de Toegankelijkheid van het Publiek Domein willen we nog meer bijdragen tot het verhogen van je zelfstandigheid en mobiliteit.

icoontje 'blind'icoontje 'slechtziend'icoontje 'dyslexie en andere leerproblemen'icoontje 'jij en ik'icoontje 'toegankelijkheid'

Kijken en zien

Sensotec richtte zich oorspronkelijk tot mensen met een visuele beperking.

Een visuele beperking weerhoudt ons ervan om de dingen rondom ons goed te zien en juist te interpreteren. We onderscheiden visuele beperkingen volgens de gradatie ervan in slechtziendheid en blindheid.

Heel wat technische hulpmiddelen voor mensen met visuele beperkingen zijn ook een welkom hulpmiddel voor mensen met een leesbeperking: voorleestoestellen, Daisy-spelers, voorleessoftware voor computers…

Lezen en leren

2 volwassenen met oortelefoontjes en 2 kinderen rond een laptopPersonen met een leesbeperking ervaren beperkingen en/of problemen bij het lezen van gedrukte en/of geschreven teksten.

Leesbeperkingen kunnen door heel wat verschillende oorzaken ontstaan, zoals

  • Een visuele beperking (slecht lezen door slecht te zien)
  • Problemen bij het koppelen van klanken aan tekens (grafeem/foneemkoppeling)
  • Problemen bij het begrijpen van woorden en zinnen

Soms blijven leesproblemen, ontstaan door problemen bij het koppelen van klanken aan tekens en/of het begrijpen van woorden en zinnen ondanks remediëring aanhouden. Vaak gaat het om dyslexie.

Doordat problemen met lezen en leren vaak samengaan, stellen we hulpmiddelen voor die helpen met het lezen en begrijpen van teksten, maar ook met het leren en studeren. Deze hulpmiddelen worden zowel gebruikt door kinderen en jongeren op school als door volwassenen in de werkomgeving.

Dagelijks leven en werken

Naargelang de aard en gradatie van de visuele beperking, de lees- of leerbeperking stelt Sensotec aan verschillende mensen verschillende hulpmiddelen voor. Sensotec gaat hiervoor uit van de persoon zelf, van de situatie waarin hij of zij zijn beperking wil overwinnen en van het resultaat dat hij hiermee wil bereiken.

Hoewel de meeste hulpmiddelen ontwikkeld zijn met een specifieke doelgroep in gedachten, kunnen ze vaak door meerdere doelgroepen gebruikt worden en kunnen ze het leven vereenvoudigen van zowel studerende kinderen, volwassenen in hun thuis- en werksituatie, ouderen met een beperkte mobiliteit of mensen die het leven met behulp van wat techniek gewoon eenvoudiger willen maken. Kortom: voor mensen zoals jij en ik.

Toegankelijkheid van het publiek domein

Wij verbreden ons aanbod nu ook met oplossingen voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en van het publiek domein. Zo willen we nog meer bijdragen tot het verhogen van je zelfstandigheid en mobiliteit.

Samen met onze voornaamste partner voor toegankelijkheidsoplossingen, EO Guidage, kunnen we rekenen op meer dan 20 jaar expertise op het vlak van onze gebruikers en hun toegankelijkheidsproblemen.