Lezergame

download gratis demo info gratis voorleessoftware inschrijven gratis infosessies

Een educatief concept van Martine Ceyssens met games van Sensotec

Download Lezergame in de App Store voor iPhone of iPad of op Google Play voor Android

Download Lezergame in de App Store  Download Lezergame op Google Play

Ook verkrijgbaar via de webshop

Leestraining met educatieve games voor aanvankelijke lezers en kinderen die vastlopen in het leesproces

Lezergame - klik om de video te bekijken

Lezergame is een leestraining die je flexibel kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers.

Het totaalpakket omvat leesboeken, educatieve games en oefenmappen.

Het educatief concept is van Martine Ceyssens, de educatieve games zijn van de hand van Sensotec, terwijl de boekjes en oefenmappen door Abimo verzorgd worden.

De boeken, de game en de oefenmappen zijn perfect op elkaar afgestemd en bevatten telkens woorden met dezelfde basisstructuren.

Meer over Lezergame:

De verschillende elementen in het pakket

Leesboxen

Lezergame werkt met lezerboxen met telkens een reeks hedendaagse, dynamische verhalen. Run, Bit en Zip maken deel uit van de Lezergame-wereld, een virtuele wereld waarin ze spannende avonturen beleven.

 • 3 leesboxen met telkens 6 leesboeken
 • Avontuurlijke verhalen die kinderen écht aanspreken
 • Illustraties die tot de verbeelding spreken
Oefenen met Lezergame

Oefenmappen met didactische leesblaadjes

De drie oefenmappen bevatten elk een handleiding, leesblaadjes en leesspelletjes. De leesblaadjes sluiten perfect aan bij de leesboeken en de games.

Alle leesblaadjes zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat leerlingen makkelijk zelfstandig aan de slag kunnen.

 • 3 mappen met telkens een handleiding, gestructureerde leesblaadjes, een heen-en-weerblad en leesspelletjes
 • Vaste structuur zodat kinderen zelfstandig hun weg vinden in het totaalpakket
 • Met uitgewerkte remediëringstrajecten om elke leerling op maat te begeleiden

Educatieve games van Sensotec

De educatieve games sluiten naadloos aan op de rest van de leestraining.

Ook hier kunnen leerlingen systematisch oefenen. De opbouw van de niveaus en woordstructuren is identiek aan die van de leesblaadjes en leesboeken. Bovendien is er in de games een mogelijkheid tot feedback: kinderen kunnen
bij elke oefening een hulplijn oproepen.

De games bieden ook de optie om woordenrijtjes op een prikkelarme manier te oefenen… nóg meer mogelijkheden voor differentiatie dus! Je kunt de games op de computer én op de tablet spelen met dezelfde licentie.

 • Tal van games waarin de figuurtjes uit de boeken helemaal tot leven komen
 • Keuze tussen een gericht ‘oefenspel’ of ‘vrij spel’
 • Spelletjes met en zonder tijd; actief en passief lezen
 • Mogelijkheid om te differentiëren: woordenrijtjes in een prikkelarme omgeving (zonder afleidende afbeeldingen)

Hoe kun je Lezergame inzetten?

Run

Je kunt de games, de oefenmappen en de leesboeken los van elkaar gebruiken, maar de verschillende onderdelen versterken elkaar als je ze combineert.

BitDankzij de transparante opbouw kun je zeer eenvoudig combinaties maken.

Differentiëren en motiveren in je klas of groep

Pre-teaching

Zwakkere lezers krijgen voor een leesles alvast een oefening op de lesstof. Zo zijn ze beter voorbereid en staan ze sterker tijdens de eigenlijke les.

Re-teaching

Je herhaalt wat in de klas aan bod kwam. Het kind oefent nogmaals die aspecten die aansluiten bij zijn/haar leesbehoeften.

Lezen in context

Het is belangrijk om bij leesproblemen de leesmotivatie te blijven stimuleren. Dat kan door de technische leesoefeningen te koppelen aan boeiende leesteksten.

Voor wie?

Zip

Je kunt het materiaal gebruiken bij ALLE kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg.

Een heen-en-weerblad zorgt voor een juiste afstemming binnen deze drie groepen.

Klassikaal

Met Lezergame stimuleer je élke jonge lezer. Je komt tegemoet aan de (zorg)behoeften en –noden van alle leerlingen waardoor de leestraining zijn plaats vindt binnen de brede basiszorg van het zorgcontinuüm.

Het materiaal kun je klassikaal of in kleine (heterogene of homogene) groepjes inzetten.

Individuele zorg

Als zorgbegeleider of logopedist bekijk je waar het kind vastloopt en bepaal je het niveau waarop het kind mag oefenen:

 • ofwel oefeningen op 1 woordstructuur over verschillende AVI-niveaus heen,
 • ofwel oefeningen op alle woordstructuren op 1 AVI-niveau.

In de zorgklas kun je het materiaal individueel inzetten of in groepjes met gelijklopend niveau. Bij de logopedist of therapeut kan individueel geoefend worden op het niveau van het kind.

Thuis

Ouders kunnen hun kind het best zo veel mogelijk begeleiden bij het lezen.

Met de heen-en-weerblaadjes uit Lezergame zijn ze helemaal op de hoogte van het niveau waarop het kind mag oefenen.

Dankzij de doorgaande lijn tussen de professionele context en de thuisomgeving, kunnen ouders hun kinderen optimaal ondersteunen in het leesproces.

Technische vragen

Met steun van VAF

Lezergame werd ontwikkeld met steun van het VAF

VAF logo